Platforma edukacyjna zinnejbajki.wid.org.pl powstała w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja "Wybieram Polski. Platforma dobrych praktyk".

Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu pod tytułem: "Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w 2020 roku", nr DE-WZP.263.1.1.2020.

Copyright © by Fundacja Wolność i Demokracja, Warszawa 2020

Podręcznik Z innej bajki 2. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci w Niemczech jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0. Międzynarodowa.