Znaczenie ikonek

czytanie

pisanie

gramatyka

praca domowa

grzeczność

słuchanie

kultura

słowa

mówienie / zabawa

wymowa

ortografia i interpunkcja

zeszyt ćwiczeń