Opis projektu

Projekt „Wybieram Polski. Platforma dobrych praktyk”, w ramach którego powstał II tom podręcznika „Z innej bajki 2” oraz platforma edukacyjna zinnejbajki.wid.org, jest kontynuacją działań Fundacji Wolność i Demokracja skierowanych na usystematyzowanie metod nauczania przedmiotów ojczystych, zwłaszcza w szkołach społecznych, oraz ich skoordynowanie. Zostały podjęte po to, by podnieść jakość kształcenia oraz wprowadzić podstawowe standardy w nauczaniu języka polskiego i przedmiotów ojczystych.

I część podręcznika „Z innej bajki. Podręcznik dla dzieci polonijnych w Niemczech”, która została wydana w roku 2019, jest efektem trzyletniej współpracy Fundacji WiD z największymi polonijnymi organizacjami w Niemczech.

Natomiast w ramach niniejszego projektu powstał podręcznik „Z innej bajki 2. Podręcznik dla dzieci polonijnych w Niemczech" w wersji do nauczania zdalnego z rozbudowanym komentarzem metodycznym do każdej jednostki lekcyjnej oraz z bogatym materiałem ćwiczeniowym obejmującym sprawdziany, ćwiczenia, zadania i gry sprawdzające wiedzę. Przy jego opracowaniu autorzy zadbali, by uwzględniał lokalną specyfikę kraju zamieszkania ucznia oraz jego wiek i poziom znajomości języka.

Podręcznik został opracowany przez ekspertów glottodydaktyki z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej POLONICUM UW w oparciu o wcześniej opracowane wytyczne dotyczące potrzeb i oczekiwań, spisane przez beneficjentów we współpracy z nauczycielami praktykami pracującymi w Niemczech.

Książka Z innej bajki 2. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci w Niemczech przeznaczona jest dla odbiorcy w wieku od dziewiątego roku życia. Oznacza to, że mogą z niej z powodzeniem korzystać także starsze dzieci i młodzież.

Materiał przygotowany jest tak, aby realizować go przede wszystkim w szkołach sobotnich pod kierunkiem nauczycielki/nauczyciela. Niemniej wiele typów zadań można wykonywać w domu samodzielnie lub z rodzicami.

Książka zawiera materiały dla przygotowujących się do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 dla dzieci i młodzieży.