Źródła finansowania

Podręcznik Z innej bajki 2 oraz platforma edukacyjna zinnejbajki.wid.org.pl powstały w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Wybieram Polski. Platforma dobrych praktyk”.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu pod tytułem: „Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w 2020 roku”, nr DE-WZP.263.1.1.2020.