Warto się uczyć polskiego

Kochani,

Zapraszam Was do kontynuacji fascynującej przygody, jaką jest nauka języka polskiego z podręcznikiem i ćwiczeniami Z innej bajki. Być może niektórzy z Was zadają sobie pytanie, „po co mamy się go uczyć?”.

Powodów, dla których warto przyswoić sobie język polski, jest wiele. Przede wszystkim to język Waszych rodziców i dziadków, język Waszej drugiej ojczyzny.

Znając dobrze polski, będziecie mogli utrzymywać kontakty z rówieśnikami w Polsce, rozmawiać z rodziną bliższą i dalszą, która pozostała w kraju.

Poznanie języka pozwoli wam śledzić wydarzenia dziejące się w Polsce, czytać polskie książki, oglądać polskie filmy czy korzystać z polskojęzycznych mediów elektronicznych. Jednym słowem, opanowanie polskiego otworzy Wam dostęp do wielu ciekawych informacji, umożliwi Wam uczestnictwo w życiu swojej drugiej ojczyzny.

Języka ojczystego warto się uczyć również dlatego, że każdy powinien znać swoje korzenie, język swoich przodków. Pogłębianie znajomości polszczyzny pozwoli Wam poznać historię i kulturę Polski, jej bogate tradycje. A także lepiej zrozumieć sposób myślenia Waszych rodaków. Byście, kiedy znajdziecie się w Polsce, mogli się czuć u siebie. Poza tym wiedza o przeszłości kraju Waszych przodków napełni Was dumą z przynależności do tak dzielnego narodu. Narodu, który wydał na świat tyle wspaniałych postaci, jak Kościuszko, Chopin czy Jan Paweł II.

Dobre opanowanie języka wreszcie pozwoli Wam działać w polskich stowarzyszeniach, uczestniczyć w organizowanych uroczystościach czy obchodach świąt narodowych, pielęgnować polskie zwyczaje.

Można wymienić i kolejny powód nauki polskiego: znajomość języków rozwija, poszerza horyzonty, sprawia, że człowiek lepiej pojmuje to, co się wokół dzieje, rozumie inne kultury. Obcy dotąd świat staje się dla niego przyjazny i otwarty.

Mam nadzieję, że wraz z bohaterami Z innej bajki – uczniami polskiej szkoły sobotniej w Niemczech – z większą niż dotąd łatwością będziecie pokonywać kolejne etapy nauki polskiego i że nauka ta przyniesie Wam wiele przyjemności i satysfakcji. Oraz że po przerobieniu tego podręcznika będziecie swobodniej posługiwali się polszczyzną.

Lilia Luboniewicz,
prezes Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja