MODUŁ 12: POWTÓRZENIE LEKCJI 7–11.

DZIŚ POWTÓRZYSZ

materiał z modułów 7–11, a więc w kolejnych typach zadań certyfikatowych, które dziś poznasz, wystąpią między innymi:

• formy miejscownika,

• czas przyszły czasowników niedokonanych i dokonanych,

• pytania odnoszące się do przyszłości,

• zdania z „jeśli”, „jeżeli”, „gdyby”,

• formy celownika,

• słownictwo związane ze Świętem Zmarłych, symbolami narodowymi, przesądami, wróżbami andrzejkowymi, marzeniami i osiąganiem sukcesu oraz różnymi formami pomocy.

Ćwiczenia 12.I. Przeczytaj nazwy świąt, obyczajów, inicjatyw w tabeli.

Następnie posłuchaj audycji radiowej z udziałem uczniów i zaznacz, jakie święta/obyczaje/inicjatywy lubią. Nagranie usłyszysz DWA RAZY. Uwaga! Do jednej osoby może pasować kilka świąt/obyczajów/inicjatyw.

Święto Zmarłych
Święto Niepodległości
andrzejki
adwent
Boże Narodzenie
Szlachetna Paczka
Wigilia
Święto Konstytucji 3 Maja
Ćwiczenia 12.II. Przeczytaj zdania w tabeli na temat recepty na sukces.

Następnie posłuchaj wypowiedzi nauczyciela na ten temat i zaznacz właściwą odpowiedź. Uwaga! Nagranie usłyszysz DWA RAZY.

0. Pan Twardowski rozmawia z uczniami, jak osiągnąć sukces. Tak
1. Nela Mała Reporterka to zwyciężczyni programu kulinarnego.
2. Zwyciężczyni konkursu wokalnego uprawiała judo.
3. Prababcia Julii była śpiewaczką operową.
4. Kamil Stoch zaczął jeździć na nartach, kiedy miał 9 lat.
5. Julia mówi, że Bartek zostanie mistrzem piłki nożnej.
6. Pan Twardowski mówi, że marzenia można spełniać w każdym wieku.

 

Ćwiczenia 12.III. Przeczytaj pytania i podkreśl właściwe odpowiedzi zgodnie z podanym przykładem.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
a
Ćwiczenia 12.IV. Przeczytaj fragmenty tekstu na temat pomagania innym i podkreśl właściwe zakończenia zdań zgodnie z podanym przykładem.

0. Warto pomagać, bo w ten sposób

a) świat był lepszy.

b) świat staje się lepszy.

c) w świecie jest lepszym.

 

1. Zapytaj rodziców, czy

a) możesz im w czymś pomóc.

b) posprzątacie mój pokój?

c) pomogłeś sprzątać pokój.

 

2. Zaangażuj się w pracę na szkolnym kiermaszu, aby

a) pomoglibyśmy biednym dzieciom.

b) pomóc biednym dzieciom.

c) pomagamy biednym dzieciom.

 

3. Uśmiechnij się do kogoś, a

a) poczułaś/poczułeś się lepiej.

b) czujesz się lepiej.

c) poczujesz się lepiej.

 

4. Pomóż innym, wtedy

a) będziesz mniej samotna/samotny.

b) byłabyś/byłbyś mniej samotna/samotny.

c) jesteś mniej samotna/samotny.

5. Codziennie wybierz jedną osobę, której

a) zaoferowałeś swoją pomoc.

b) zaoferujesz swoją pomoc.

c) zaoferujemy pomoc.

 

0. 1. 2. 3. 4. 5.
b
PISANIE

CZAS: 60 minut
W tej części egzaminu znajdują się trzy zestawy. W każdym zestawie są dwa zadania a i b. Należy wybrać
tylko jeden zestaw i wykonać obydwa zadania (a i b) z danego zestawu, zgodnie z poleceniami, np.
• zestaw nr 1 – zadanie a i b z zestawu nr 1 lub
• zestaw nr 2 – zadanie a i b z zestawu nr 2 lub
• zestaw nr 3 – zadanie a i b z zestawu nr 3.

ZASADY OCENIANIA ZADAŃ
Kryteria oceny:
• wykonanie zadania (treść, długość, forma, kompozycja) 0–10 p.
• bogactwo językowe 0–10 p.
• poprawność językowa 0–10 p.
RAZEM: maksymalnie 30 p.

 

1 zestaw, 2 zadania, 60 minut

Pamiętaj! Wybierz tylko jeden zestaw i wykonaj obydwa zadania (a i b) z tego samego zestawu.

 

MÓWIENIE

CZAS: do 15 minut
ZESTAW 1
Zadanie 1a. Opis fotografii
Popatrz na fotografię i opisz ją. Powiedz:
• kogo widzisz,
• jak wyglądają te osoby,
• gdzie są,
• co robią.