MODUŁ 6: POWTÓRZENIE LEKCJI 1–5.

DZIŚ DOWIESZ SIĘ:

• jak wygląda egzamin certyfikatowy z języka polskiego dla dzieci i młodzieży na poziomie B1.

DZIŚ POWTÓRZYSZ

materiał z modułów 1–5, a więc poznasz kilka typów zadań certyfikatowych i przypomnisz sobie między innymi:

• czas teraźniejszy,

• tryb rozkazujący,

• bezosobowe formy czasowników,

• rzeczowniki odczasownikowe,

• słownictwo związane z opisem osoby (jej wyglądem, charakterem, zainteresowaniami), obowiązkami domowymi, nauką w szkole i nauką zdalną, planowaniem czasu, podstawowymi częściami ciała.

I. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi egzaminu certyfikatowego dla dzieci i młodzieży. Jak myślisz, o czym trzeba pamiętać podczas egzaminu? Zrób listę wskazówek dla zdających i zaprezentuj ją klasie.

INFORMACJE OGÓLNE

• Do egzaminu mogą przystąpić osoby w wieku 14–17 lat.

• Egzamin składa się części pisemnej (3 moduły) i ustnej (1 moduł).

• Aby wynik egzaminu był pozytywny, należy uzyskać minimum 50% z części pisemnej i 50% z części ustnej.

 

BUDOWA EGZAMINU

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

Ćwiczenia 6.I. Przeczytaj zdania w tabeli, a następnie posłuchaj audycji radiowej na ten temat i zaznacz właściwą odpowiedź. Uwaga! Nagranie usłyszysz DWA RAZY.
0. Kiedy idziemy do kogoś z wizytą, powinniśmy mieć pozytywne nastawienie. Tak
1. Gospodarzowi warto przynieść niewielki prezent.
2. Jeśli wizyta nie jest związana z urodzinami lub innym świętem, nie trzeba przynosić prezentu.
3. Prezent przyniesiony gospodarzowi pomaga stworzyć miłą atmosferę.
4. Dobrze jest przynieść pani domu coś do sprzątania, np. nową miotłę.
5. Na spotkanie nie można się spóźnić nawet minuty.
6. Punktualność gości świadczy o szacunku dla gospodarzy.
Ćwiczenia 6.II. Przeczytaj nazwy zajęć, kół zainteresowań i grup. Następnie posłuchaj krótkich prezentacji i połącz nazwy tych zajęć, kół i grup z właściwymi terminami spotkań. Uwaga! Nagranie usłyszysz DWA RAZY.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

Z ROZPOZNAWANIEM STRUKTUR GRAMATYCZNYCH

Ćwiczenia 6.III. Przeczytaj tekst i podkreśl właściwy wyraz zgodnie z podanym przykładem.

Kiedy skręciłam kostkę, nie mogłam chodzić (w, na, do) szkoły. Całymi dniami siedziałam sama (w, przed, przy) domu i nie mogłam się doczekać, kiedy mój brat wróci ze szkoły. Chociaż czytałam książki i przeglądałam atlasy, było mi smutno samej w domu. Tęskniłam (przed, z, za) przyjaciółmi, lekcjami (lub, oraz, więc) nauczycielami. Nawet nie przypuszczałam, (gdy, ponieważ, że) koleżanki i koledzy zrobią mi taką niespodziankę! Był sobotni ranek, kiedy zadzwonił dzwonek (u, dla, do) drzwi. Usłyszałam głosy, a za chwilę zobaczyłam twarze całej klasy. Od kolegów dostałam kwiaty i domowe muffinki, od koleżanek nową książkę. Tego dnia wszyscy przyszli do (ja, mnie, mi) z wizytą, (że, więc, dlatego) lekcja odbyła się w naszym ogrodzie, ponieważ pogoda była piękna. (Przeciw, Ponad, Dzięki) moim przyjaciołom zapomniałam o bolącej kostce i tęsknocie za szkołą.

Ćwiczenia 6.IV. Przeczytaj wywiad z młodym polskim podróżnikiem Jasiem Melą i dopasuj – zgodnie z przykładem – usunięte z tekstu fragmenty.

Jak zmieniło się Twoje życie po wypadku?

Diametralnie. Wszystko wywróciło się do góry nogami. Przez długi czas w ogóle nie wierzyłem w to, [...C...], do tego, żeby żyć normalnie czy spełniać swoje marzenia. Zwłaszcza przez początkowy okres po wypadku, [...1...] zmieniło się moje życie. Na początku mnie to bardzo przerastało i był to niezwykle trudny okres w moim życiu.

Jak najbliżsi zareagowali na to, co Cię spotkało?

Miałem bardzo duże wsparcie otoczenia i moich rodziców, [...2...] i niczego przede mną nie ukrywali. Duże doświadczenie psychologiczne mojej mamy dużo mi pomogło. Miałem wypadek w lipcu, a potem przez parę miesięcy miałem nauczanie indywidualne. Było to dla mnie strasznie wkurzające, bo w końcu przychodzi do ciebie nauczyciel i nawet nie ma opcji, że zapyta kogoś innego. Bardzo [...3...] wrócić do szkoły, mimo że bałem się tego powrotu. Jednak już wcześniej odwiedzali mnie moi koledzy i koleżanki, którzy byli dla mnie dużym wsparciem. Po [...4...] starają się mnie traktować normalnie.

Kto najbardziej cię wspierał i motywował do walki?

Na pewno byli wtedy najważniejsi [...5...] w szpitalu, po pięćdziesięciu operacjach, głównie w odizolowanej sali pooperacyjnej prawie nikt nie mógł mnie odwiedzać. Odwiedzali mnie tylko rodzice. Bez nich bym sobie nie poradził. To ich obecność, [...6...], była najważniejsza. Było to dla mnie bardzo ważne również dlatego, że byłem na bardzo silnych lekach – morfinie, która wprowadza człowieka w odmienny stan świadomości.

Co według Ciebie oznacza „nie poddawać się”?

Nie uważam, że [...7...]. Można narzekać. Ważne jest jednak to, żeby to było przez chwilę. Sam się często poddaję na chwilę, jednak potem stwierdzam, że to do niczego nie prowadzi. Można się poddawać, ale wtedy człowiek nic nie osiąga. Nie mówię tu o jakichś wielkich osiągnięciach. Nawet drobne rzeczy wymagają wytrwałości. Pod tym względem [...8...] pomogły. Nauczyły mnie tego, że nawet codzienne rzeczy wymagają konsekwencji.

 

A. rodzice, zwłaszcza że będąc przez trzy miesiące

B. mi się to nie podobało i marzyłem, żeby

D. wyprawy na bieguny mi

E. którzy byli ze mną szczerzy we wszystkich rozmowach

F. powrocie do szkoły widać było, że

G. człowiek nigdy nie powinien się poddawać

H. na dobre i na złe

I. kiedy krok po kroku widziałem, jak

PISANIE

PISANIE

CZAS: 60 minut

W tej części egzaminu znajdują się trzy zestawy. W każdym zestawie są dwa zadania a i b. Należy wybrać tylko jeden zestaw i wykonać obydwa zadania (a i b) z danego zestawu, zgodnie z poleceniami, np.

• zestaw nr 1 – zadanie a i b z zestawu nr 1 lub

• zestaw nr 2 – zadanie a i b z zestawu nr 2 lub

• zestaw nr 3 – zadanie a i b z zestawu nr 3.

 

ZASADY OCENIANIA ZADAŃ

Kryteria oceny:

• wykonanie zadania (treść, długość, forma, kompozycja) 0–10 p.

• bogactwo językowe 0–10 p.

• poprawność językowa 0–10 p.

RAZEM: maksymalnie 30 p.

 

1 zestaw, 2 zadania, 60 minut

Pamiętaj! Wybierz tylko jeden zestaw i wykonaj obydwa zadania (a i b) z tego samego zestawu.

 

MÓWIENIE

MÓWIENIE

CZAS: do 15 minut
ZESTAW 1

Zadanie 1a. Opis fotografii

Popatrz na fotografię i opisz ją. Powiedz:
• kogo widzisz,
• jak wygląda ta osoba,
• gdzie jest,
• co robi.

 

Zadanie 1b. Wypowiedź na podstawie fotografii

Popatrz na fotografię i wypowiedz się, czy w twoim domu można by zrobić takie zdjęcie? Dlaczego tak/nie? Opowiedz też o utrzymywaniu porządku w twojej szkole: kto się tym zajmuje?  Czy uczniowie także muszą dbać o porządek w szkole/w klasie? Co należy do ich obowiązków?

 

Zadanie 2. Sytuacja komunikacyjna i dialog z egzaminatorem

Przeczytaj scenariusz sytuacji komunikacyjnej. W rozmowie z egzaminatorem odegraj rolę koleżanki/kolegi.

Masz problemy z matematyką. Poproś koleżankę/kolegę, która/który jest geniuszem matematycznym, o pomoc w nauce. Powiedz:
• w czym potrzebujesz pomocy,
• dlaczego chcesz, żeby to akurat ona/on ci pomogła/pomógł,
• w czym ty możesz jej/mu pomóc w rewanżu.

 

CZAS: do 15 minut
ZESTAW 2

Zadanie 1a. Opis fotografii

Popatrz na fotografię i opisz ją. Powiedz:
• kogo widzisz,
• jak wyglądają te osoby,
• gdzie są,
• co robią.

Zadanie 1b. Wypowiedź na podstawie fotografii

Popatrz na fotografię i wypowiedz się, czy wśród twoich koleżanek/kolegów można by zrobić takie zdjęcie. Opowiedz o swoim stosunku do lekcji online i tych tradycyjnych, prowadzonych w klasie. Które z nich wolisz? Dlaczego?

 

Zadanie 2. Sytuacja komunikacyjna i dialog z egzaminatorem

Przeczytaj scenariusz sytuacji komunikacyjnej. W rozmowie z egzaminatorem odegraj rolę koleżanki/kolegi.
Twoja koleżanka skręciła kostkę, więc teraz nie może chodzić do szkoły. Zadzwoń do niej i:
• zapytaj, jak się czuje,
• zapytaj, czy czegoś nie potrzebuje.
• zaproponuj pomoc w nauce,
• opowiedz, co ostatnio wydarzyło się w szkole.

DODATKOWA GRA POWTÓRZENIOWA

II. Rozgrywka gramatyczno-leksykalna.

Przygotujcie kostkę do gry i stoper. Możecie grać indywidualnie, w parach lub w grupach. Rzucacie kostką. Liczba oczek odpowiada zadaniu do wykonania. Następnie podajecie numer od 1 do 10 i wykonujecie zadanie. Za poprawną odpowiedź otrzymujecie +1 punkt, za niepoprawną –1. Osoba/grupa, która zdobędzie największą liczbę punktów – wygrywa. Na każdą odpowiedź masz 30 sekund, więc pamiętajcie, aby mierzyć czas.