MODUŁ 8: POLSKA – MOJA DRUGA OJCZYZNA.

DZIŚ PRZYPOMNISZ SOBIE:

• czym jest aspekt czasownika,

• jak tworzyć czas przeszły czasowników niedokonanych i dokonanych

• jak tworzyć czas przeszły czasowników zakończonych na -eć i -ąć,

• jak zadawać pytania odnoszące się do przeszłości.

DZIŚ POZNASZ:

• zasady pisowni ą, ę, om, on, em, en w wyrazach.

DZIŚ DOWIESZ SIĘ:

• jak brzmi hymn Polski;

• co to są symbole narodowe.

NOWE SŁOWA I FRAZY

apel, emigracja, flaga, godło, herb, hymn, legiony, niepodległość, odzyskać, patriotyzm, pieśń, uroczystość, wolność, zasadzić, zestresować się, żołnierz

I. Przeczytaj dialog.

Pan Twardowski: Moi drodzy, zbliża się 11 listopada. Z tej okazji chciałbym, abyśmy przygotowali szkolne przedstawienie dla innych klas.

Kacper: W tamtym roku klasa piąta przygotowała apel z tej okazji. Teraz czas na nas.

Aleks: Proszę pana, co zdarzyło się 11 listopada?

Zosia: Aleks, zapamiętaj wreszcie, że 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość.

Julia: W zeszłym roku razem ze szkolnym chórem zaśpiewałam podczas tej uroczystości polski hymn narodowy.

Aleks: Tak, pamiętam. Mikrofon przestał działać i Julka się bardzo zestresowała, ha, ha, ha.

Julia: To wcale nie było śmieszne!

Kacper: Proszę pana, dlaczego hymn Polski nazywany jest także Mazurkiem Dąbrowskiego?

Pan Twardowski: Posłuchajcie Bartka, który przygotował dla was krótką historię polskiego hymnu.

Bartek: Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, zwana także Mazurkiem Dąbrowskiego powstała we Włoszech w 1797 roku. Autorem jej słów był pisarz i polityk Józef Wybicki. Ta patriotyczna pieśń bardzo szybko zdobyła popularność wśród żołnierzy i polskiej emigracji. Historycy piszą, że pierwszy raz zaśpiewano ją, kiedy generał Dąbrowski zasadził pamiątkowe drzewko wolności w miasteczku Reggio.

Julia: A kto napisał melodię do Mazurka Dąbrowskiego?

Zosia: Julka, nie przerywaj!

Bartek: Autor melodii jest nieznany.

Zosia: Ciekawe, jak długo Józef Wybicki pisał tę pieśń?

Kacper: Zośka, nieważne, jak długo pisał, ważne, że napisał. Mamy teraz bardzo piękny hymn narodowy.

Zosia: Mamy nawet dwa hymny narodowe: hymn Polski i hymn Niemiec. Mieszkamy w Niemczech, ale nasze rodziny pochodzą z Polski.

Julia: Mamy też dwie flagi i dwa godła.

Aleks: Co to jest godło?

Bartek: Godło to symbol reprezentujący państwo, niebędący herbem państwowym.

Pan Twardowski: Bartku, bardzo ci dziękuję za ciekawą prezentację. Dzieci, spójrzcie teraz na ilustracje, które dla was przygotowałem.

Odpowiedz na pytania:

1. Jakie święto obchodzimy 11 listopada w Polsce?

2. Kto jest autorem słów hymnu Polski?

3. Jak na początku zatytułowany był hymn Polski?

4. Co to jest godło państwowe? Podaj przykład.

5. Co widzisz na ilustracjach przygotowanych przez pana Twardowskiego?

II. Czy znasz flagi i godła innych państw niemieckojęzycznych? Jak one wyglądają? Narysuj je w zeszycie lub na kartce papieru.

Pan Twardowski: Kochane dzieci, pamiętajcie, proszę, że podczas śpiewania hymnu narodowego należy zachowywać się w odpowiedni sposób:

Podczas śpiewania hymnu stójcie w pozycji wyprostowanej z rękami opuszczonymi i przylegającymi do boków.

• Tak samo zachowujcie się, kiedy ktoś wnosi flagę Polski lub sztandar waszej szkoły.

• Jeśli ktoś – prezydent, dyrektor szkoły, nauczyciel (lub inna ważna osoba) – wygłasza przemówienie, nie rozmawiajcie i starajcie się uważnie słuchać.

• Pamiętajcie, że podczas oficjalnych uroczystości nie wypada trzymać rąk w kieszeniach ani żuć gumy.

Ćwiczenia 8.I. Uzupełnij fragment tekstu Mazurka Dąbrowskiego wyrazami z ramki.
zginęła, włoskiej, złączym się, Wartę, dał, szwedzkim, morze, wzięła

 

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc ,

Szablą odbierzemy.

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem ,

Będziem Polakami.

nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi do Polski.

Za twoim przewodem

z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania

Po zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez .

III. Porozmawiaj z koleżankami i kolegami w klasie na następujące tematy:

1. Co to jest patriotyzm?
2. Czy można kochać dwie ojczyzny?
3. Czy rozmawiasz z rodzicami, dziadkami o kraju swoich przodków?
4. Wymień symbole narodowe i wytłumacz, dlaczego powinno się okazywać im szacunek?
5. W jakich sytuacjach śpiewa się hymn państwowy?